Nov 8, 2016

Zaproszenie na spotkanie w programie "Szkoły aktywne w społeczności"

Kategoria: Homepage
Napisał: Konarski
Nasza szkoła bierze udział w programie "Szkoły aktywne w społeczności".

Jest to międzynarodowy program, którego celem jest rozwinięcie współpracy szkoły z rodzicami i instytucjami pozaszkolnymi, działającymi w społeczności lokalnej. Nasza szkoła została zgłoszona do programu i będzie działała w obszarach: "Wolontariat" i "Angażowanie rodziców".

W związku z tym, prosimy o zgłoszenie się na spotkanie rodziców.

Szukamy 6 osób, które mogą przyjść we wtorek i w środę (15 i 16 listopada) o godzinie 16:30 do sali 23 (na parterze).

Proszę zgłoszenie wysłać drogą mailową do p. Anny Świeżak (a.swiezak@sp143.waw.pl)
 Osoby, które się zgłoszą, będą miały wpływ na aktywności, które będą podejmowane przez szkołę i nasze dzieci.
 
Poniżej przedstawiamy wersję roboczą działań proponowanych przez nas w 
ramach projektu.

WOLONTARIAT

- Klub Wolontariusza – Ula Wosztyl – gry, zabawy, pomoc w odrabianiu 
lekcji - - ,,Dzieci – dzieciom” – uczniowie starszych klas pomagają 
młodszym
- Szlachetna paczka
- Dzień Życzliwości – wybór w ciągu jednego dnia najżyczliwszego ucznia
- Zbieramy nakrętki w świetlicy – każdego 10. dnia miesiąca
- Zbieramy po 1 zł dla chorych dzieci z Afryki każdego 15 dnia miesiąca 
– - - - Akcja pod patronatem UNICEF
- Akcja ,,Pełna miska dla pieska ze schroniska”- dary dla schroniska 
,,Pod
  psim Aniołem ‘’ w Falenicy
- ,,Bądź eko w świetlicy” –zbieranie nakrętek Basia Czyżewska, Małgosia 
Bielecka
- zajęcia ekologiczne Kasia Czebreszuk
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem materiałów             
    wtórnych – plastik, makulatura,
- zajęcia kulinarne – zdrowe żywienie
- Uwolnij środowisko od zużytych baterii - zbieramy baterie – wymieniamy 
na rośliny – Kasia Czebreszuk
- Prowadzenie Szkolnego Biuletynu
- Koncert charytatywny dla chorego dziecka
- Góra grosza 2016
- Akcja "Szlachetna paczka 2016" - ,,Moim skarbem jest to, co daję”
- Dla Domu Dziecka
- Dla Domu Spokojnej Starości ,,U Matysiaków”
- Akcja zbiórka makulatury –pieniążki przeznaczone dla domu dziecka
- Akcja przedświątecznych porządków dla Domu Seniora ,,U Matysiaków”
- Akcja ,,Żonkil dla Hospicjum”
- Koncert charytatywny dla domu dziecka
- Akcja dla szpitala na ul.Niekłańskiej - ,,Przywróć dzieciom uśmiech i 
radość w sercach”
- Akcja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu na 
Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ,,Mocni Razem”
- Fundacja Pomocy dzieciom i osobom chorym ,,Kawałek Nieba”.

ANGAŻOWANIE RODZICÓW

Wycieczki zawodoznawcze – 1 wycieczka w ciągu roku do zakładu pracy 
rodzica- ,,Poznajemy zawody rodziców – Kim będę w przyszłości?’’
- wycieczka do jednostki wojskowej
-wycieczka do Filharmonii
- wycieczka do straży , policji, sejmu, belwederu, do zamku , muzeum, 
biblioteki
- wycieczka do zakładu Danon
- wycieczka na zajęcia nad Wisłę – Rok Wisły
- wycieczka na koncert do orkiestry wojskowej
- wycieczka do kościoła obejrzeć organy ul. Nobla
- spotkanie z aktorką
- spotkanie z pisarką
- wycieczka do teatru i zwiedzanie kulis teatru
- Pikniki
- Kiermasze świąteczne
- Pasowanie Pierwszoklasisty
- Bal Szóstoklasisty
- Teatr dla dzieci w wykonaniu rodziców i nauczycieli ,,Nauczyciele i 
rodzice dzieciom”
- Bieg na 5 km rodzice i nauczyciele w Parku Skaryszewskim
- Wycieczka rowerowa do Powsina
- Wycieczka do Urzędu Dzielnicy
- Wycieczka do Domu Kultury ,,Prom”
- Wycieczka do Ambasady

W imieniu
Anny Świeżak
i Barbary Al-Askari-Czyżewska
 
Bartek Konarski
 
 
Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny