Nov 29, 2016

Turniej szachowy o puchar Pani Dyrektor SP 143

Kategoria: Homepage
Napisał: aswiezak

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w turnieju szachowym o puchar Pani Dyrektor SP 143.

 

 

Regulamin
turnieju szachowego o puchar Pani Dyrektor SP 143


Termin i miejsce — 9 grudnia 2016, godzina 8.30 sala gimnastyczna SP 143
Potwierdzenie przybycia na turniej do godziny 8.15.
Odprawa techniczna godzina 8.20.
Pierwsza runda — godzina 8.30.
Druga runda — godzina 8.55.
Trzecia runda — godzina 9.20.
Czwarta runda — godzina 9.45.
Piąta runda — godzina 10.10.
Szósta runda — godzina 10.35.
Zakończenie — godzina 11.00.


Uczestnictwo — wszyscy uczniowie klas, w których prowadzone są zajęcia szachowe oraz uczniowie pozostałych, którzy dokonają terminowego zgłoszenia. Zgłoszenia, które wykonują wychowawcy klas muszą zawierać wydrukowane następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, klasa.


Ostateczny termin zgłoszeń — 5 grudnia 2016 roku, godzina 14.00. Zgłoszenia przyjmuje Piotr Kaczorowski w przerwach między obowiązkami szkolnymi. Lista zgłoszonych uczestników będzie na bieżąco aktualizowana na stronie chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_6798/index.html?l=pl.  Nieobecność w sali rozgrywek w dniu zawodów o godzinie 8.15 powoduje wykreślenie z turnieju.


System rozgrywek — szwajcarski, 6 rund, kojarzenie komputerowe programem Chessarbiter.
Tempo gry — 10 minut na partię dla każdego zawodnika.
Ocena wyników — 1.Suma punktów (1 za wygraną, 0.5 za remis, 0 za porażkę);
2.Uzyskany ranking szachowy;
3.Suma punktów przeciwników z odrzuczeniem najsłabszego;
4.Suma punktów przeciwników;
5.Suma punktów przeciwników z odrzuczeniem skrajnych;


UWAGA — gdy będzie bardzo duża liczba uczestników — partie na ostatnich szachownicach będą rozgrywane bez zegarów, a te, które nie skończą się w ciągu 20 minut, będą oceniane przez Piotra Kaczorowskiego według jego wiedzy szachowej i dobrej woli. Ich wyniki, nie będą miały wpływu na kolejność miejsc szerokiej czołówki.


UWAGA — wszystkie problemy zawodnicy zgłaszają przez podniesienie ręki. Decyzje będą podejmowąć Anna Świeżak, Marek Pyra, Piotr Kaczorowski.

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny