Jan 10, 2017

Zima w mieście

Kategoria: Homepage
Napisał: Konarski

 

 

Warszawski Program „Zima w Mieście” w 2017 roku w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 13 do 24 lutego 2017 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Program „Zima w Mieście”.

To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych. Program będzie realizowany w 19 placówkach (6 feryjnych placówkach edukacyjnych oraz 13 feryjnych placówkach specjalistycznych, w tym w 4 obiektach OSiR).

Dzielnica zorganizuje dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje. W Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24, przygotowano dla dzieci i młodzieży lodowisko, z którego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będą mogły korzystać bezpłatnie grupy zorganizowane. W punktach zajęć specjalistycznych przygotowano bogaty program złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, literackich, językowych, tanecznych, komputerowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosi na Pływalnie: „Wodnik” i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska” i „Siennicka”. W programie zajęć placówek edukacyjnych przewidziano min. wyjścia do kina, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry planszowe, zabawy, dyskoteki.

 

Karty uczestnika programu „Zima w Mieście” w 2017 roku będą przyjmowane w szkołach organizujących program „Zima w Mieście” w 2017 roku w okresie od 9 stycznia 2017 roku do 27 stycznia 2017 roku.

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” jest odpłatne.

Opłaty za posiłki są przyjmowane od 9 stycznia 2017 roku -  na konto szkoły realizującej ww. program.  

Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z
opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2016/2017 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

 

 

ZAŁĄCZNIKI


Karta kwalifikacyjna SP143

Karta kwalifikacyjna SP60

Karta kwalifikacyjna SP163

Karta kwalifikacyjna SP215

Karta kwalifikacyjna SP312

Karta kwalifikacyjna ZSI75 

 

 

 

 

 

 

Wykaz szkół realizujących program „Zima w Mieście” w 2017 roku

 

w okresie od 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r.

 

Feryjne placówki edukacyjne

 

czynne w godzinach 7:00 -17:00

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 60

ul. Zbaraska 3

nr tel. 22 810 28 82

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 143

Al. Stanów Zjednoczonych 27

nr tel. 22 617 72 32

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 163

ul. Osiecka 28/32

nr tel. 22 610 43 16

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 215

ul. Kwatery Głównej 13

nr tel. 22 610 67 79

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 312

ul. Umińskiego 12

nr tel. 22 671 11 66

 

 1. Zespół Szkół Integracyjnych nr 75

ul. Bartosika 5

nr tel. 22 671 33 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feryjne zajęcia specjalistyczne

 

 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2

ul. A. Nobla 18/26

nr tel. 22 617 59 62

 

 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3

ul. J. Dwernickiego 29A

nr tel. 22 870 03 81

 

 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4

ul. M. Pawlikowskiego 3

nr tel. 22 613 55 46

 

 1. Centrum Promocji Kultury

ul. Podskarbińska 2

nr tel. 22 277 08 20

 

 1. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16

ul. Walewska 7 A

nr tel. 22 810 87 99

 

 1. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55

ul. Egipska 7

nr tel. 22 672 06 92

 

 1. Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej

ul. Meissnera 5

nr tel. 22 671 04 51 wew. 114,116

 

 1. Dom Kultury „Orion”

ul. Egipska 7

nr tel. 22 696 459 063

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

 1. Pływalnia „Wodnik”

ul. Abrahama 10

nr tel. 22 673 82 00

 

  1. Pływalnia „Szuwarek”

ul. Kwatery Głównej 13

nr tel. 22 879 77 51

 

  1. Hala Sportowa „Saska”

ul. Angorska 2

nr tel. 22 672 60 77

 

  1. Hala Sportowa „Siennicka”

ul. Siennicka 40

nr tel. 22 870 13 60

Lodowisko

 

Lodowisko szkolne przy Zespole Szkół nr 37

al. Stanów Zjednoczonych 24

nr tel. 22 617 77 60

 

 

 

Wykaz szkół, które będą organizowały żywienie w ramach programu
„Zima w Mieście” w 2017 roku

 

Feryjne placówki edukacyjne

 

w okresie od 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r.

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 60

ul. Zbaraska 3

nr tel. 22 810 28 82

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 143

Al. Stanów Zjednoczonych 27

nr tel. 22 617 72 32

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 163

ul. Osiecka 28/32

nr tel. 22 610 43 16

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 215

ul. Kwatery Głównej 13

nr tel. 22 610 67 79

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 312

ul. Umińskiego 12

nr tel. 22 671 11 66

 

 1. Zespół Szkół Integracyjnych nr 75

ul. Bartosika 5

nr tel. 22 671 33 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny