Feb 8, 2017

Pasowanie na czytelnika

Kategoria: Homepage
Napisał: bogdanski

Dnia 31 stycznia 2017 r. odbyło się uroczyste PASOWANIE NA CZYTELNIKA uczniów klas pierwszych przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy.  Dzieci z klasy 1c pod kierunkiem p. Jolanty Postek zaprezentowali baśń pt. „Kopciuszek”. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 

MY UCZNIOWIE PIERWSZEJ KLASY

TOBIE, KSIĄŻKO, PRZYRZEKAMY,

ŻE SZANOWAĆ CIĘ BĘDZIEMY,

KRZYWDY ZROBIĆ CI NIE DAMY

OBOWIĄZKÓW CZYTELNIKA

BĘDZIEMY PRZESTRZEGAĆ PILNIEI

I Z TWYCH RAD I TWYCH MĄDROŚCI

KORZYSTAĆ OD DZIŚ USILNIE!

PRZYRZEKAMY!

 

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny