Mar 23, 2017

Nowe obwody

Kategoria: Homepage
Napisał: Konarski

Szanowni Państwo, 

 

poniżej email od z urzędu miasta, z prośbą o przekazanie informacji

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

1)      W oficjalnym serwisie mapowym miasta http://www.mapa.um.warszawa.pl/ zostały opublikowane obwody (warszawa dzisiaj >> edukacja)

2)      Na stronie internetowej Biura Edukacji znajduje się wykaz punktów adresowych w excelu http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14404_jak-znalezc-szkole-podstawowa-obwodowa

3)      za kilka dni opublikowana zostanie wyszukiwarka w systemie rekrutacji do szkół podstawowych (wraz z opisem oferty)

podstawa prawna warstwa obwodów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 określonych uchwałą Nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Prośba o rozpowszechnienie niniejszych informacji wśród nauczycieli i rodziców.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

--
Edyta Jaromin
Inspektor

URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Edukacji (BE)

Wydział Doskonalenia Nauczycieli

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny