Mar 30, 2017

Karta Ucznia - darmowa komunikacja (edytowane)

Kategoria: Homepage
Napisał: Konarski

 

 

Uwaga - aktualizacja w nowym poście.

 

Szanowni Państwo,

 

Władze m. st. Warszawy zdecydowały, że od 1 września 2017r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Dokumentem uprawniającym dzieci do bezpłatnych przejazdów będzie Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska ze specjalnym wzorem - Karta Ucznia. Karty zostaną przygotowane przez Zarząd Transportu Miejskiego. Będą one wydawane na podstawie wniosków rodziców/prawnych opiekunów, do których należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem). Wnioski będą zbierane przez szkołę a następnie przekazane do ZTM. W związku z powyższym proszę o złożenie w terminie do dnia 7 kwietnia 2017r. do wychowawców klas prawidłowo wypełnionych wniosków, które dzieci otrzymają w szkole. (lub do 10 kwietnia do sekretariatu lub do wychowawcy po wcześniejszym ustaleniu z nim tego).

 

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej szkoły ZTM. Jeżeli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic/opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację e-hologram. Wówczas posiadane uprawnienia do zniżek wynikających z programu zostaną przekodowane na nową kartę.

 

 

Linki:

Informacja przesłana do szkoły - skan

 

Wniosek - skan

 

Wniosek - strona ZTM

 

Przykładowy wniosek - skan

 

 

Dodatkowe informacje:

Mam kilka dodatkowych informacji, po rozmowie z koordynatorem karty ucznia w ZTM.
 
1. Zdjęcia przyczepiamy spinaczem, a nie zszywaczem czy klejem. 
2. Wnioski klas pierwszych szkoła zbiera i przesyła do ZTM po przyjęciu uczniów
3. Jeśli ktoś ma e-hologram - kartę młodego warszawiaka, to zaznacza to na wniosku pisząc na górze : E-hologram. Jeśli nie ma, to będzie mógł wgrać go, standardową procedurą.
4. Bilety z aktualnych kart miejskich, jeśli będą ważne po 1 września można indywidualnie wnioskować o zwrot biletu.
5. W pojedynczych przypadkach, możliwe będzie wyrobienie karty w POP samodzielnie, ale należy się spodziewać kolejek.
6. W razie dużej ilości "spóźnionych wniosków", szkoła powinna je dostarczyć niezwłocznie do ZTM.
7. Ta forma przekazania wniosków, ma być ułatwieniem dla rodziców i dla ZTM 
8. Karta będzie ważna 4 lata
9. ZTM dziękuje za współpracę i ma nadzieję, że wnioski otrzyma możliwie szybko, aby zdążyć​ wyrobić wszystkim spersonalizowane karty i że zdjęcia będą dołączone spinaczem.

 

Bartek K

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny