May 17, 2017

Posiłki w trakcie akcji "Lato w Mieście"

Kategoria: Homepage
Napisał: bogdanski

Opłaty za posiłki są przyjmowane na konto szkoły

  Nr rachunku bankowego: 15 1030 1508 0000 0005 5075 6099

 

Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki; obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2016/2017 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

 

W tytule przelewu proszę zamieścić następujące informacje :

 - imię i nazwisko dziecka

- „LWM" (lato w mieście)

 oraz konkretne dni za jaki okres czasu dotyczy opłata np:

 " 1, 10, 15, 22.08."

 lub: od 1 do 5 .08

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny