Jun 16, 2017

Zgłoszenia do świetlicy - tylko do 20 czerwca!

Kategoria: Homepage
Napisał: Konarski

Drodzy rodzice,

 

W imieniu Kierowniczki Świetlicy p. Jolanty Majchrzyk, uprzejmie proszę o wypełnienie karty zgłoszenia do świetlicy, przez wszystkich, którzy zamierzają w przyszłym roku szkolnym posyłać dziecko do świetlicy.

 

Kartę zgłoszenia do świetlicy trzeba zlożyć do 20 czerwca (wtorek) , w świetlicy (dowolnemu nauczycielowi świetlicy). Świetlica czynna jest od 7:00 do 18:00.

 

Karta złoszenia dziecka do świetlicy, jest dostępna na stronie  w dokumentach szkolnych.

 

Państwa zgłoszenia są niezbędne, aby móc zaplanować pracę świetlicy w przyszłym roku szkolnym.

Karty zgłoszeń zostały rozdane przez nauczycieli na ostatnim zebraniu klasowym w Państwa klasach.

 

Bartek K

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny