Sep 12, 2017

Zaproszenie na zebranie Rady Rodziców

Kategoria: 2017_2018
Napisał: Konarski


W oparciu o Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców zwołuje Zebranie Plenarne Rady Rodziców na dzień 19.09.2017 (wtorek) na godz. 18:00 w budynku Szkoły.

 

Przypominam § 8 pkt 10 regulaminu: W Zebraniach Plenarnych Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym wszyscy członkowie Oddziałowych Rad Rodziców oraz pozostali Rodzice, przy czym do udziału w głosowaniach uprawnieni są tylko członkowie Rady Rodziców. Członek Rady Rodziców, w przypadku jego nieobecności, może być zastępowany na Zebraniu Plenarnym przez członka Oddziałowej Rady Rodziców (Trójki Klasowej), którą zastępowany członek Rady Rodziców reprezentuje jako delegat. W takim przypadku zastępujący członek Oddziałowej Rady Rodziców (Trójki Klasowej) działa na mocy uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu i ma prawo rozporządzania głosem reprezentowanego oddziału (klasy). Jeśli nikt z trójki klasowej nie może przyjść na zebranie, może upoważnić inną osobę do jej reprezentowania.

 

Tematy w załączniku

 

Planowanie zakończenie zebrania 22:00.

 

Z poważaniem

Bartłomiej Konarski

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny