Najważniejsze inicjatywy podjęte w roku 2016/2017:


1.     Wprowadzenie metody „zielonego ołówka”

2.     Zmniejszenie ilości prac domowych, wprowadzenie zadań o charakterze „do wyboru”

3.     „Odkrzesłowienie” uczniów – zwiększenie ilości działań aktywnych, wycieczek, lekcji w terenie, pracy metodą projektów i innych działań.

 

Idee nowoczesnej edukacji rozpatrują potrzeby dzieci w różnych aspektach. Oto niektóre z nich:

 

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

Przeobrażenie tradycyjnych klas szkolnych w przestrzeń przyjazną uczeniu się

Pomieszczenia, w których dzieci się uczą, nie zmieniły się od ponad stu lat. Tradycyjne klasy szkolne dostosowane są do zajęć prowadzonych frontalnie: nauczyciel stoi przed dziećmi i przekazuje wcześniej przygotowany materiał nauczania w ustalonym zakresie i ściśle zdefiniowanych jednostkach czasowych. Nowa kultura nauczania, która stawia na pracę indywidualną i zespołową, samoorganizację, różnorodność i rozwój osobistego potencjału uczniów, wymaga odpowiedniego miejsca do pracy. Miejsce takie powinno spełniać szereg warunków: uczniowie muszą mieć poczucie, że mogą w nim pracować indywidualnie lub w zespołach i samodzielnie korzystać z dostępnych materiałów edukacyjnych. Odpowiednio przemyślane i urządzone pomieszczenia powinny zachęcać do pracy i wspierać proces uczenia się. Ważnym czynnikiem wspomagającym myślenie kreatywne jest atmosfera relaksu: pomieszczenie można wyposażyć w poduszki do siedzenia, tablice klasyczne i multimedialne, tablice korkowe i inne materiały edukacyjne. Sala musi również zapewniać odpowiednią swobodę ruchu.

 

Pomieszczenia do nauki powinny sprzyjać rozwojowi osobistego potencjału

uczniów. Powinny dawać dzieciom możliwość wypróbowania swoich zdolności i talentów wizjonerskich. W tym celu należy przede wszystkim zrezygnować z tradycyjnego układu klasy szkolnej. W miejscu nauczania powinien się znaleźć pokój z kącikami do siedzenia, z niszami i wydzielonymi miejscami do pracy indywidualnej lub grupowej. Materiały przeznaczone do samodzielnej pracy również wymagają jasno zdefiniowanych miejsc. Regały są elementem podkreślającym przejrzystość oraz pozwalającym uczniom na samodzielne korzystanie z nich. Otwarta przestrzeń daje dużo możliwości jej wykorzystania.

(fragment tekstu: Kompas Budzącej się Szkoły/ http://www.budzacasieszkola.pl/)

 

W naszej szkole możecie już spotkać się z innym spojrzeniem na przestrzeń szkolną – na korytarzach stoją kanapy, ściany zdobią duże rysunki i zdjęcia. Wiele klas jest kolorowych, a na ścianach znajdują się wzory, rysunki, natomiast w wyznaczonym miejscu na elewacji budynku co roku powstają kolejne fragmenty szkolnego muralu. W salach – szczególnie klas młodszych – ławki stoją w różnorodnych układach, a zajęcia często prowadzone są na dywanie, podłodze, a przy ładnej pogodzie na boisku. Dzieciaki mają dostęp do wielu kącików wspierających wielozmysłowe poznawanie świata. Przed salami pojawiły się specjalne maty, na których można pisać kredą. Biblioteka i sklepik (kawiarenka) mają swój niepowtarzalny charakter. Wiele z tych efektów zawdzięczamy działaniom rodziców oraz Fundacji „Stefanka”. Z każdym rokiem wprowadzamy kolejne zmiany.

 

 


Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny