Cele Fundacji

  1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów SP 143
  2. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP 143,
  3. Organizowanie i prowadzenie festynów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych,
  4. Dofinansowanie i wspieranie szkoły SP 143 im. Stefana Starzyńskiego,
  5. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem i zadaniami Fundacji,
  6. Wsparcie promocji szkoły. 
Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny