Pełna nazwa:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Al. Stanów Zjednoczonych 27

03-947 Warszawa

NIP: 113-270-97-99 

 

 

 

Wpłaty: 

NR KONTA: 64 1020 1127 0000 1102 0007 8634 (pamiętaj o tytule przelewu!) 

Na to konto, prosimy wpłacać na:

Kwoty na Fundusz Rady Rodziców  (rok 2016/2017)
(tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa):

Składka jest od rodziny czyli jeśli masz więcej dzieci, napisz tylko w polu „Tytułem” imiona i nazwiska dzieci oraz klasy.

 

Kwoty wpłat na świetlicę (rok 2016/2017)
(tytuł wpłaty: świetlica, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa):

Składka jest od rodziny czyli jeśli masz więcej dzieci, napisz tylko w polu „Tytułem” imiona i nazwiska dzieci oraz klasy.


Fundusz SOS (100% zebranych pieniędzy przeznaczonych jest na pomoc dzieciom potrzebującym z naszej szkoły - paczki świąteczne i dofinansowanie zielonej szkoły) (tytuł wpłaty: FUNDUSZ SOS)


 

Dziękujemy za wszelkie wpłaty! 

Bartłomiej Konarski

Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

 

===========================================================

Plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

 

Wydatki

52 341,99 zł

Ochraniacze

300,00 zł

Honorarium Piotra Jakubowskiego

1 342,00 zł

Woda

6 000,00 zł

Bal

3 000,00 zł

Biurowe

1 500,00 zł

Zielone Szkoły

5 000,00 zł

Gabinet pielęgniarki

1 200,00 zł

Sprzęt sportowy

1 000,00 zł

Ślubowanie

1 500,00 zł

Konkursy

1 000,00 zł

Nagrody na zakończenie roku

7 000,00 zł

Święto szkoły

500,00 zł

Samorząd

400,00 zł

Biblioteka

300,00 zł

Opłaty bankowe

600,00 zł

SOS - paczki świąteczne

2 000,00 zł

Rezerwacja na dzień ziemniaka

5 000,00 zł

Rezerwacja na wierzytelności

5 000,00 zł

Rezerwacja na system do odbioru dzieci lub inne wydatki w ciągu roku

9 699,99 zł

 

 

Przychody

Przychód

Rozchód

Dochód

Wpłaty rodziców

20 000,00 zł

3 000,00 zł

17 000,00 zł

Dzień ziemniaka

10 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Kiermasz BN

6 000,00 zł

1 000,00 zł

5 000,00 zł

Kiermasz W

7 000,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

Piknik Wiosenny

11 000,00 zł

6 000,00 zł

5 000,00 zł

Identyfikatory

300,00 zł

75,00 zł

225,00 zł

Puszka SOS i inne SOS

1 000,00 zł

0

1 000,00 zł

SUMA PRZYCHODÓW

54 300,00 zł

17 075,00 zł

37 225,00 zł

 

 

 


 

===========================================================

Rozliczenie finansowe 2015/16

Pobierz jako PDF

 

 

Rozliczenie finansów Rady Rodziców 2015/2016

     
     

Nazwa

Wpływy

Wydatki

Środki pieniężne na 1.09.2015

   

- Konto

2 112,42 zł

 

- Gotówka

5 464,58 zł

 

wpłaty rodziców na fundusz RR

23 350,00 zł

 

zwroty za przekroczenie 50%

 

2 848,75 zł

     

1% 2013

   

- wpływ

10 980,00 zł

 

- Wyposażenie sali multimedialnej

 

11 112,75 zł

1% 2014

   

- wpływ

4 860,00 zł

 

- rozbudowa centrali telefonicznej + telefony na parterze w salach

 

4 944,40 zł

Fundusz SOS

   

- zbiórka pieniężna + aukcje

1 291,35 zł

 

- przekazane na paczki

 

1 924,99 zł

Dofinansowanie zielonych szkół

 

2 550,00 zł

Identyfikatory

 

458,00 zł

Ochraniacze

 

100,00 zł

Źródełka

 

6 018,60 zł

Dzień Ziemniaka

2 613,05 zł

 

Kiermasz bożonarodzeniowy (saldo) 5 415,91 zł

   

- wpływ

10 730,30 zł

 

- zwroty dla klas

 

3 071,44 zł

- koszty organizacji

 

2 242,95 zł

Bal karnawałowy

 

3 036,51 zł

Kiermasz wielkanocny (saldo) 5 125,29 zł

   

- wpływ

8 272,65 zł

 

- zwroty dla klas

 

1 826,47 zł

- koszty organizacji

 

1 320,89 zł

Piknik rodzinny (wiosenny) (saldo) 2 761,92 zł

   

- wpływ

10 574,00 zł

 

- koszty organizacji

 

7 812,08 zł

Zbiórka odpadów surowcowych - Lekaro

   

- wpłata od Lekaro

1 300,00 zł

 

- zwroty klasom

 

1 300,00 zł

- koszty

 

12,97 zł

Wyposażenie szkoły - tablica multimedialna (realizacja uchwały z czerwca 2015)

 

4 963,00 zł

Dofinansowanie remontu wejścia (wakacje 2016)

 

2 000,00 zł

Drobny sprzęt szkolny (np wieszaki, zegary)

 

671,21 zł

Sprzęt sportowy

 

495,92 zł

Ślubowanie klas pierwszych

 

1 408,00 zł

Nagrody na konkursy szkolne

 

754,65 zł

Zakończenie roku

 

5 418,44 zł

Obchody 70-lecia szkoły

 

649,76 zł

Dofinansowanie samorządu szkolnego

 

192,11 zł

Biblioteka

 

335,00 zł

Gabinet pielęgniarski

 

1 156,10 zł

Materiały biurowe dla RR

 

727,76 zł

Honorarium Piotr Jakubowski

 

1 342,00 zł

Koszt obsługi bankowej konta Rady Rodziców

 

440,18 zł

     

świetlica 2015/2016

   

- wpływy

4 680,30 zł

 

- zwroty klas 1

 

1 650,00 zł

- przekazane świetlicy głównej

 

3 030,30 zł

Pożyczka świetlicę 23.08.2016 - materiały na początek roku szkolnego

 

1 498,99 zł

     

środki pieniężne zadeklarowane jako przekazane a nieprzekazane

   

- klasom (zwrot ponad 50%RR, imprezy RR, Lekaro, świetlicy klas 1, woda)

4 262,26 zł

 

- świetlicy głównej

3 030,30 zł

 
     

SUMA

93 521,21 zł

77 314,22 zł

SALDO

16 206,99 zł

 

 

 

 

===========================================================

Plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016

 

Bilans otwarcia 2 500 zł

 

 

Wydatki

32 402,00 zł

Zakończenie roku - nagrody

6 500,00 zł

Źródełka

4 982,00 zł

Bal karnawałowy - organizacja

3 000,00 zł

Rezerwacja na Dzień Ziemniaka 2016/2017

2 500,00 zł

Nieprzewidziane wydatki

2 000,00 zł

Zielone szkoły - dofinansowanie

2 000,00 zł

Biurowe/techniczne

1 800,00 zł

Inne – samorząd, umowy zlecenia

2 822,80 zł

Tarcze szkolne - ślubowanie klas 1

1 358,00 zł

Wyposażenie gabinetu pielęgniarki

1 200,00 zł

Paczki świąteczne

1 000,00 zł

Bankowe/podatki

500,00 zł

Na święto szkoły - 70lecie

500,00 zł

Sprzęt sportowy

500,00 zł

Dofinansowanie strojów do występu na 70-leciu

500,00 zł

Konkurs MAM TALENT

400,00 zł

Kwiaty na uroczystości

400,00 zł

Książki do biblioteki

300,00 zł

Pasowanie na czytelnika

120,00 zł

 

 

 

 

Dochód (przychód – koszt lub zwrot)

29 882,98 zł

Wpłaty rodziców

13 500,00 zł

Dzień ziemniaka

3 657,98 zł

Kiermasz BN

4 125,00 zł

Kiermasz W

6 000,00 zł

Piknik Wiosenny

2 000,00 zł

Ochraniacze

600,00 zł

 

 

Bilans zamknięcia 0,00 zł

 

Przewodniczący Rady Rodziców 

Bartłomiej Konarski

Skarbnik Rady Rodziców

Agnieszka Biesiadzińska

 

===========================================================

  

Na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 zebraliśmy:

 

Źródło

Kwota
(zaokr. do 1 zł)

Wpłaty od rodziców na fundusz RR

22 511 zł

Kiermasz Wielkanocny

8 063 zł

Kiermasz Bożonarodzeniowy

5 708 zł

Dzień ziemniaka

3 939 zł

Piknik

2 291 zł

Wpłaty od rodziców na wodopoje

1 890 zł

SUMA

44 402 zł

 

I to wszystko dzięki Wam! Dziękujemy!

 

Z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 sfinansowaliśmy:

Cel

Kwota 
(zaokr. do 1 zł)

Tablica interaktywna do sali 47

5 077 zł

Przekazanie zaległych wpłat za świetlicę

5 000 zł

Zwroty dla klas – pieniądze z kiermaszy

4 105 zł

Przekazanie wpłat na świetlicę 2014/2015

3 505 zł

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

3 112 zł

Wodopoje na parterze i na drugim piętrze

2 426 zł

Zwroty dla klas, które przekroczyły 50% wpłat

na fundusz RR

2 340 zł

Dofinansowanie zielonych szkół

2 000 zł

Zakup sprzętu sportowego

1 500 zł

Wynagrodzenie p. Piotra u którego można wpłacać na świetlicę i RR

1 342 zł

Ślubowanie klas pierwszych

1 261 zł

Gabinet lekarski

1 200 zł

Inne

855 zł

Paczki świąteczne

800 zł

Catering na Święto Szkoły

500 zł

Ochraniacze

500 zł

Opłaty bankowe

474 zł

Konkurs „Mam talent”

365 zł

Kwiaty na uroczystości

350 zł

Konkurs samorządu

300 zł

Biblioteka

230 zł

Słodki upominek dla pracowników od RR

188 zł

Konkurs akrobatyki

91 zł

Pasowanie na czytelnika

60 zł

SUMA

37 581 zł

 

 


 

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny