Opłatę wpisową można uiszczać jedynie przelewem na następujące konto bankowo:

 

nr konta: 71 2340 0009 1830 2460 0000 0025

Fundacja Rozwoju Dzieci "Stefanka"

Al. Stanów Zjednoczonych 27

03-914 Warszawa

 

UWAGA!!! Prosimy o dokładne opisywanie przelewu:

Opłata wpisowa, imię i nazwisko dziecka

 

 

Płatności za zajęcia fundacyjne należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca na następujące konto bankowe:

 

nr konta: 71 2340 0009 1830 2460 0000 0025

Fundacja Rozwoju Dzieci "Stefanka"

Al. Stanów Zjednoczonych 27

03-914 Warszawa

 

UWAGA!!! Prosimy o dokładne opisywanie przelewu:

Klasa, imię i nazwisko, pakiet lub karnet X

Przykład 1

2C, Stefan Zdolniakowski, pakiet

Przykład 2

3A, Stefania Bystrzychowska, karnet ceramika

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny