Wyniki VIII edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy

o Prezydencie Stefanie Starzyńskim

Kategoria I – uczniowie klas 1-3

I miejsce - Kinga Rostkowska kl. III Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

II miejsce – Jagoda Krupska kl.III Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

III miejsce – Tomasz Tran Phong  kl.II Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

 

Wyróżnienia : Łucja Strugińska Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

                          Leon Onopiuk Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

                          Maja Monetewka Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

 

Kategoria II – uczniowie klas 4 -6

I miejsce – Laura Ziemińska kl.6 Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

I miejsce – Karol Negel  kl.4 Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

II miejsce – Paulina Melcarek  kl.6 Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

III miejsce – Weronika Stępień kl.4  Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie

 

Wyróżnienia : Natalia Ziemińska kl.6 Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

                          Helena Windorpska kl. 6 Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego  w  Warszawie

                          Allen Wołowski Pałac Młodzieży w Warszawie

                          Aleksandra Synowiec Pałac Młodzieży w Warszawie

 

Nagroda Specjalna 10  Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr Stefana Starzyńskiego -

Benedykt Juszko – Zespół Szkół Specjalnych nr 99 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

 

Kategoria III – uczniowie szkół  ponadpodstawowych

 

Wyróżnienia :  Zuzanna Nowak  Pałac Młodzieży w Warszawie

                            Bartosz Jarząbek  Gimnazjum nr 102 w Warszawie

                           Julia Świstek Gimnazjum nr 102 w Warszawie

                           Marta Brzezińska Gimnazjum nr 102 w WarszawieREGULAMIN  VIII  EDYCJI

MAZOWIECKIEGO KONKURSU WIEDZY

O PREZYDENCIE  STEFANIE STARZYŃSKIM


Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie oraz Obywatelski Komitet Pamięci o Stefanie Starzyńskim.

Konkurs jest adresowany do uczniów mazowieckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka konkursu obejmuje życie i działalność publiczną Stefana Starzyńskiego.

 

  I.  Cele Konkursu

- popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat życia i działalności Stefana Starzyńskiego,

-  kształtowanie postawy szacunku dla dorobku bohaterskiego prezydenta Warszawy,

- rozwijanie zainteresowania historią,

- wychowywanie dzieci w duchu patriotyzmu, tradycji i historii,

- wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego

pogłębiania wiedzy.

II. Kategorie i formy  Konkursu

 

 

 Formy przewidziane dla tej kategorii to: prezentacja multimedialna,  plakat, wystawa fotograficzna.

 

III. Sposoby zgłaszania uczestników:

- poprzez przesłanie prac drogą pocztową na adres organizatora (SP 143, al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-947 Warszawa).

 Prace nadesłane na konkurs muszą być opisane (imię i nazwisko ucznia, wiek, dokładny adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna).

W konkursie można brać udział tylko indywidualnie.

 

 IV. Terminarz

-           27 października 2016 r. - ogłoszenie kolejnej edycji konkursu podczas Dnia Patrona

-           do 28 kwietnia 2017 r. – nadsyłanie prac na adres organizatora

-          maj 2017 r. posiedzenie jury

-          czerwiec 2017 r. ogłoszenie wyników konkursu

-          27 października 2017 r. - uroczyste wręczenie nagród podczas Dnia Patrona w Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

V. Nagrody - za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach konkursu przewiduje się statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

  VI. Sposoby oceniana i postanowienia końcowe

 

BibliografiaWyniki VII edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy o Prezydencie

Stefanie StarzyńskimI kategoria - klasy 1 - 3 szkoły podstawowej

1. miejsce  -  Melania Bylinka SP 143

2. miejsce - Miła Dobrowolska SP143

3.miejsce - Aleksander Skłucki  - SP Nasielsk

wyróżnienia : Agata Waleśkiewicz - SP Nasielsk

            Zofia Adamowicz - SP 143

Hanna Kosieradzka  SP143 - nagroda specjalna 10 Pułku Samochodowego im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

 

II kategoria - klasy 4 - 6 szkoły podstawowej

1. miejsce  -  Laura Skoczylas SP Nasielsk

2. miejsce - Paulina Melcarek SP143

3.miejsce - Zuzanna Hochbaun - SP  143

wyróżnienia : Julia Krupińska - SP Nasielsk

         Alicja Harper - SP 143

 

III kategoria -  szkoły ponadpodstawowe

1. miejsce  -  Zofia Janiszewska - Gimnazjum 102

2. miejsce - Weronika Kowalczyk - Gimnazjum 102

3.miejsce - Karolina Kubicka -  Gimnazjum 49

wyróżnienie : Artur Kwieciński - Gimnazjum 49

 

 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło  27 października 2016 r. podczas Dnia Patrona w Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie 

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny