Rok 2016/17

Konkursy polonistyczne :

 

Nazwa konkursu

Termin zgłoszenia

Termin konkursu

Opłata/ Informacje

Szkolny organizator konkursu

Kuratoryjny „Konkurs z Języka Polskiego”

 

Etap szkolny

3 listopada 2016 r.

 

www.kuratorium.waw.pl

Dorota Dominko-Boruc

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

do 3 października 2016 r.

Etap I

14 listopada 2016 r.

9, 50 zł

 

 

 

 

www.poprawnapolszczyzna.pl/

Anna Maciejowska

Ogólnopolski Konkurs  Polonistyczny „Z ortografią na co dzień”

do 3 października 2016 r.

Etap I

15 listopada 2016 r.

9, 50 zł

 

 

 

www.poprawnapolszczyzna.pl/

Anna Maciejowska

Ogólnopolska Olimpiada ,,Olimpus” z Języka Polskiego

Do 7 grudnia 2017 r.

9 stycznia 2017 r.

8, 50 zł

www.olimpus.edu.pl/sesja-zimowa

Aneta Purchała

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ,,Alfik Humanistyczny”

do 23 listopada 2016 r.

14 grudnia 2016 r.

9 złotych

 

www.jersz.pl

Dorota Dominko-Boruc

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego ,,Panda”

do 13 marca 2017 r.

3 kwietnia 2017 r.

9 złotych

 

 

www.edi.edu.pl/panda

Anna Maciejowska

Dzielnicowy konkurs ortograficzny „Chełm czy hełm? Ortograficzne potyczki”

 

marzec 2017 r.

 

 

 

 

Konkurs organizuje SP 143

Aneta Purchała/ Dorota Dominko-Boruc

KONKURSY RECYTATORSKIE

 

Warszawski Konkurs Recytatorsko - Fotograficzny ,,Czytam, więc jestem”

 

Kwiecień 2017 r.

 

 

 

 

www.sp139.waw.pl

Dorota Dominko-Boruc

Dzielnicowy Konkurs Recytatorski ,,Magia Słowa”

 

Luty/Marzec

 

 

www.sbm-grenadierow.com.pl

Aneta Purchała

Konkurs Recytatorski „O wieczne pióro odkrywców poezji”

 

 

 

www.gimnazjum31waw.ehost.pl

Maria Rychowiecka

Konkurs Recytatorski Twórczości Ks. Jana Twardowskiego

 

 

www.fundacjaave.pl

Maria Rychowiecka

KONKURSY LITERACKIE

Dzielnicowy Konkurs Literacki ,,Magia Słowa”

Prace należy przesłać do 24 października

 

 

 

www.sbm-grenadierow.com.pl

Aneta PurchałaKONKURSY Z J.ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI

 

TYTUŁ KONKURSU

TERMIN ZGŁOSZEŃ

CENA

TERMIN KONKURSU

ARCHIMEDES LINGUA PLUS klasy IV-VI

5 października 2017

8,80

21 października 2016

Warszawska Olimpiada J.Angielskiego klasy

V-VI

14 pazdziernika 2016

bezpłatny

30.11.2016

PINGWIN klasy IV-VI

28 października 2017

9 zł

23 listopada 2016

Wordchampion

7 listopada 2016

6 zł

17 listopada 2016

OLIMPUS IV-VI

sesja zimowa

8 grudnia 2016

9 zł

11 stycznia 2017

Co nam w duszy gra

do 12 grudnia

bezpłatny

12 stycznia 2017

*RHYMES AND SONGS FESTIVAL IV-VI

16 stycznia 2017

bezpłatny

2-3 marca 2017

ENGLISH ACE (IV-VI)

1 marca 2017

9 zł

22 marca 2017

PANDA (IV-VI)

13 marca 2017

9 zł

5 kwietnia 2017

 

*„RHYMES & SONGS FESTIVAL"

 

Tematem przewodnim w r. szk. 2016/2017 jest DOBRO, PIĘKNO I NATURA
w myśl hasła: „All that glitters is not gold” Nie wszystko, co na pozór wydaje się idealne, jest takie w
rzeczywistości!”W konkursie uczniowie (pojedynczo lub grupowo) prezentują dowolny max.5-
minutowy utwór (wiersz, piosenkę lub krótką formę teatralną w jednym lub w kilku językach
obcych: (hiszpański/ niemiecki/ angielski/ włoski/ rosyjski/ francuski). Nagrody i dyplomy dla
laureatów I, II, III miejsca oraz dla osób wyróżnionych przyznawane będą indywidualnie lub
zespołowo, jeśli grupa uczniów prezentująca dany program będzie większa, niż 5 osób. Ocenie
podlegać będą bogactwo leksykalne, intonacja, artykulacja, płynność wypowiedzi oraz efekty
specjalne, które będą oddawać nastrój prezentowanego utworu. Treść prezentowanych utworów
jest dowolna. Jedynym wymogiem jest jej zgodność z hasłem konkursu, jego założeniami i
celami. Mile widziane będą utwory własne, stworzone przez uczniów i/lub nauczycieli – zachęcamy
do zabawy!
Udział w konkursie jest bezpłatny.

 I etap (wewnątrzszkolny): 9 – 13 stycznia 2017

II etap (finałowy): 2 - 3 marca 2017 w SP Nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie XIV edycja Mazowieckiego Konkursu Piosenki i Poezji Obcojęzycznej (zgłoszenia do 12 grudnia 2016)

"Co nam w duszy gra" (w języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim lub hiszpańskim)

KATEGORIE KONKURSU : 

                ◦       WIERSZ (recytacja) o dowolnej tematyce (max 5min)

                ◦       PIOSENKA o dowolnej tematyce (solo lub w zespole do 5 osób max 5min)

                ◦       SCENKA DRAMATYCZNA/skecz o dowolnej tematyce (max 5osób, 5-7min)

                ◦       KRÓTKI TEKST LITERACKI (Opowiadanie (250-300 słów) lub wiersz (25-30 wersów) o  tematyce kryminalnej. Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest samodzielne napisanie pracy przez uczestnika.

                ◦       KAŻDA SZKOŁA MOŻE PRZYGOTOWAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ PIĘĆ WYSTĘPÓW W DANEJ KATEGORII. SPOŚRÓD PIĘCIU ZGŁOSZONYCH UTWORÓW UCZESTNICY Z  POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ MOGĄ PREZENTOWAĆ MAKSYMALNIE 3 UTWORY W JĘZYKU ANGIELSKIM W KAŻDEJ Z KATEGORII. POZOSTAŁE 2 UTWORY POWINNY BYĆ W INNYM JĘZYKU OBCYM. 

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny