Misja szkoły


W Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie uczymy   dzieci    szacunku do uczenia się i wysiłku intelektualnego. Cenimy i dostrzegamy pracę, wysiłek i    zaangażowanie ucznia i nauczyciela. Wychowujemy dzieci w duchu patriotyzmu, dumni    z polskiej kultury, tradycji i historii. Uczymy szacunku do innych osób, różnych religii i kultur. Wspieramy wychowawczą rolę rodziny.

Szkoła jest naszym wspólnym dobrem.

 

Wizja szkoły   

Działamy po to, aby uczniowie naszej szkoły:
1. Szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jednoczesnym poszanowaniem innych
kultur i narodowości,
2. Byli przygotowani do życia w nowoczesnym społeczeństwie.


Hymn szkoły - pobierz


HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 143 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGOW WARSZAWIE

Szkoła Podstawowa Nr 143 powstała we wrześniu 1945 r. Pierwszym jej kierownikiem była Halina Borkowska-Sadowska. W 1939r. pełniła funkcję komendanta cywilnej obrony Śródmieścia. Znała osobiście prezydenta Stefana Starzyńskiego, co w znacznym stopniu wpłynęło na fakt wyboru patrona.

 

W pierwszych latach istnienia szkoła mieściła się w prywatnym budynku przy ul. Saskiej 103. Dzieci uczyły się w godzinach popołudniowych, ponieważ rano odbywały się lekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 173. Warunki pracy były wyjątkowo trudne. Brakowało dosłownie wszystkiego. Dzieci siedziały na krzesłach przyniesionych z domu. Pokój nauczycielski był w łazience. Był to jednak czas entuzjazmu, nadziei, radości i odbudowy.

Nadszedł dzień, kiedy szkoła przeniosła się do baraku przy ul. Zwycięzców 36, gdzie teraz znajduje się osiedle „Meksykańska”. W baraku dobudowano salę gimnastyczną, bibliotekę, urządzono pięć sal lekcyjnych. Lekcje odbywały się wszędzie: na korytarzu, w kątach sali, na powietrzu. Dzieci mówiły  do siebie cichutko, czasem siedziały po turecku. „Z chwilą otrzymania siedziby w baraku zaczęliśmy myśleć o wyborze patrona”, wspominała p. Sadowska. Od pierwszej chwili jedynym kandydatem był Polak - bohaterski prezydent Stefan Starzyński. W 1948 roku w siedzibie placówki, ówczesny kurator warszawski, p. Szczepan Kowalczyk zatwierdził imię szkoły.

Od września 1954, placówką, kierowali: p. Adam Gruberski, a następnie p. Ryszard Kawalec. Było wtedy 1000 uczniów, którzy uczęszczali do 21 oddziałów, ucząc się w 5 salach! Nic wiec dziwnego, że Komitet Rodzicielski rozpoczął batalię o nowy budynek.

W sierpniu 1963 r, szkoła na krótko została przeniesiona na ul. Saską 59. „Na plecach przenosili uczniowie ławki, piłki wylatywały na jezdnię” wspomina p. Barbara Domańska. 

W latach 1963/64, otrzymaliśmy nowoczesny gmach przy Alei Stanów Zjednoczonych 27. Dyrektorami wówczas byli  Halina Olejniczak - Poźniak,  Gustaw Rapacki  Alicja Ballue. To za jej kadencji Komitet Rodzicielski, ufundował sztandar. W roku szkolnym 1979/80, kiedy pracą kierowała dyrektor  Elżbieta Janowicz, przyjęliśmy opiekę nad symbolicznym grobem Stefana Starzyńskiego. Szkołę odwiedzali często: dyrektor Muzeum Narodowego, były współpracownik prezydenta prof. Stanisław Lorentz, a także autor wielu książek o patronie, prof. Marian Drozdowski.

W roku szkolnym 1982/83 dyrektorem był  Witold Marczak, a już rok później  Dorota Protalińska. Za jej kadencji ustanowiono Nagrodę Patrona, którą wręczano najlepszym uczniom.
We  1986r dyrektorem szkoły została  Jolanta Drobot. W roku 1988, obchodzono uroczyście 40-tą rocznicę nadania imienia. Szkoła otrzymała popiersie prezydenta, dłuta Henryka Tarkowskiego. Był to dar Ministerstwa Kultury i Sztuki. Rzeźba,odlana w brązie, do dnia dzisiejszego zdobi korytarz I piętra. Podczas przygotowań do uroczystości, rodzice, społecznie urządzili salę Stefana Starzyńskiego, o której p. prof. Drozdowski mówił, „małe muzeum wielkiego Polaka”.

W 1990 roku otrzymaliśmy niezwykły dar. Artysta Saskiej Kępy nieżyjący już p. Janusz Wilden przekazał nam wszystkie swoje obrazy , rysunki i rzeźby.

W 1993 roku rzeźbiarz p. Bohdan Chmielewski wykonał społecznie dla szkoły płaskorzeźbę prezentującą postać Stefana Starzyńskiego.

Od dnia 1 września 2001 roku do 31 sierpnia 2006 roku obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani Halina Weintz.

Bardzo ważne znaczenie w życiu  człowieka ma wychowanie patriotyczne, szacunek do symboli związanych z małą i dużą ojczyzną - szkołą, dzielnicą, miastem, państwem. Dlatego też we wrześniu każdego roku aktywnie włączamy się do przygotowania obchodów Dnia Patrona naszej szkoły - Stefana Starzyńskiego. Przygotowujemy wraz z uczniami spektakle muzyczno-taneczne, spotkania poetyckie, przedstawienia teatralne. Dzieci z wielkim zapałem realizują swoje twórcze wyobrażenia, korzystając z różnorodnych technik. Prezentujemy prace plastyczne, związane z postacią patrona szkoły oraz Warszawy. Bierzemy udział we wszystkich uroczystościach związanych ze Stefanem Starzyńskim. We wrześniu 2004 roku delegacja uczniów naszej szkoły, pod opieką pani dyrektor Haliny Weintz, brała udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej patronowi naszej szkoły przy al. Niepodległości (róg ul.Dąbrowskiego), w pobliżu miejsca zamieszkania Stefana Starzyńskiego. Honorowymi gośćmi tej uroczystości byli: prezydent m.st. Warszawy, Lech Kaczyński, Burmistrz Dzielnicy Mokotów, przedstawiciel rodu Starzyńskich – wnuk brata naszego patrona.

W każdym roku szkolnym harcerze włączają się w przygotowanie obchodów Dni Patrona. Uczniowie pod opieką wychowawców klas chodzą na wycieczki po Warszawie śladami Stefana Starzyńskiego.

Od 1 września 2006 roku funkcję dyrektora  szkoły pełniła  Ewa Węgrzyn-Kamela.

 15 września 2008 roku odbyła się  uroczystość odsłonięcia,  przeniesionego z Ogrodu Saskiego, pomnika patrona SP 143 -  prezydenta Stefana Starzyńskiego. W uroczystości wzięli udział członkowie społeczności szkolnej, władz miasta i dzielnicy, z p. Hanną Gronkiewicz - Waltz na czele.

 

Od 2009 roku funkcję dyrektora pełni Krystyna Jakubowska.

 

NASZA SZKOŁA ZMIENIŁA SWE OBLICZE.


Odnowiono sale lekcyjne, przy znakomitej pomocy rodziców.  Każdą wyposażono nie tylko w nowe meble, ławki, krzesełka, ale i  w tablicę interaktywną, komputer oraz rzutnik multimedialny.

Do wszystkich pomieszczeń doprowadzony jest stacjonarny INTERNET.

Lekcje informatyki prowadzone są w  pracowni, wyposażonej w 25 komputerów

Mamy nową, nowoczesną,  oryginalnie urządzoną świetlicę. 

Odnowione klatki schodowe. Czyste, kolorowe i odpowiednio wyposażone korytarze szkolne. Stoją tam też nowe, indywidualne szafki dla uczniów.

Obecnie trwa wymiana drzwi do sal lekcyjnych.

Wygląd zmienił pokój nauczycielski i pomieszczenia do niego przyległe. Stały się one przytulne, domowe, estetyczne.

NASZĄ CHLUBĄ JEST NOWOCZESNA SALA JĘZYKOWA (do nauki języków obcych- z indywidualnym stanowiskiem dla każdego ucznia.).

Dzieci z klas 0-III mogą spędzać wolny czas na nowoczesnym placu zabaw, zbudowanym w ramach programu "Radosna szkoła"

 

Dbamy nie tylko o unowocześnienie bazy szkoły. Przede wszystkim skupiamy się na doskonaleniu warsztatu pracy, na lepszym nauczaniu, na odkrywaniu i rozwijaniu talentów dzieci.

 

Od 2011 roku konsekwentnie wprowadzamy w szkole ocenianie kształtujące. Rozwijanie tego oceniania jest naszą najważniejszą misją.

Ocenianie kształtujące (OK) koncentruje się na dobrym nauczaniu i w konsekwencji na efektywnym uczeniu się uczniów.

OK polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się uczniów, aby:

♦ modyfikować dalsze nauczanie

♦ dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im się uczyć.

W 2012 roku wszyscy nauczyciele przystąpili do programu RUN-Rozwijanie uczenia się i nauczania. Praca w programie oparta jest na współpracy nauczycieli w ramach grup Pomocnych Przyjaciół.

 

Jesteśmy przekonani, że:

 Pragniemy stworzyć w szkole  kulturę  pracy rady pedagogicznej, w której nauczyciele,  wykorzystując współpracę w małych grupach Pomocnych Przyjaciół (PP) i strategie RUN, wspólnie doskonalą proces nauczania i uczenia się oraz koncentrują się na tym, by wszyscy uczniowie uczyli się efektywnie.

 

Wszystkim radość przynosi Fundacja Rozwoju Dzieci "STEFANKA". To dzięki niej nasza szkoła może poszczycić się największą liczbą zajęć pozalekcyjnych w gminie Praga-Południe.

 

ZREALIZOWANIE POWYŻSZYCH ZADAŃ MOŻLIWE BYŁO DZIĘKI OFIARNEJ PRACY RODZICÓW, PROJEKTOM RADY RODZICÓW I ZARZĄDU FUNDACJI "STEFANKA"!

 

 

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny