Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017 

Plan może ulec zmianie!

Ostania aktualizacja: 31.08.2016

 

Plan zajęć klas 1-6 chwilowo tylko w postaci pliku XLS.


Zachęcamy też do korzystania z Dziennika Elektronicznego.

 

 

PLAN ODDZIAŁU 0A – MARTA MIERZEJEWSKA s.21

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 8.30

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

8.30 – 9.00

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

9.00 – 9.30

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

9.30 – 10.00

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

10.00 – 10.30

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Język angielski

Urszula Wosztyl

Edukacja przedszkolna

 

Język angielski

Urszula Wosztyl

10.30 – 11.00

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

11.00 - 11.30

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

11.30 – 12.00

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

12.00 – 12.30

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

12.30 – 13.00

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

13.00 – 13.30

Religia

Katarzyna Polowiec

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Rytmika

Grażyna Winiarz

Religia

Katarzyna Polowiec

13.30 – 14.00

Opieka świetlicowa

Zajęcia świetlicowe

Religia

Katarzyna Polowiec

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

14.00 – 14.30

Rytmika

Grażyna Winiarz

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

od 14.30

do 18.00

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

 

 

 

 

PLAN ODDZIAŁU 0B – Izabela Rohnka s.20

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 8.30

Język angielski

Urszula Wosztyl

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Rytmika

Grażyna Winiarz

Edukacja przedszkolna

 

8.30 – 9.00

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

9.00 – 9.30

Edukacja przedszkolna

 

Język angielski

Urszula Wosztyl

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

9.30 – 10.00

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

10.00 – 10.30

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

10.30 – 11.00

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

11.00 - 11.30

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

11.30 – 12.00

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

12.00 – 12.30

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

12.30 – 13.00

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

Edukacja przedszkolna

 

13.00 – 13.30

Edukacja przedszkolna

 

Zajęcia świetlicowe

Religia

Katarzyna Polowiec

Zajęcia świetlicowe

Rytmika

Grażyna Winiarz

13.30 – 14.00

Religia

Katarzyna Polowiec

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

14.00 – 14.30

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

od 14.30

do 18.00

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

 

 

 

 

 

 

 

ETYKA w klasach 1-3

Olga Sosnowska

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 8.45

 

 

 

 

 

8.55 – 9.40

 

 

 

 

 

9.55 – 10.40

 

 

 

2c + 2d + 2g s.40

3d + 3f + 3a

s.16

10.50 – 11.35

 

 

 

2e + 2f s.16

2e s.16

11.55 – 12.40

3 d + 3e bibl

 

 

 

3e + 3b s. tech

13.00 – 13.45

2c + 2d+ 2g s.15

Klasy 1 s.15

3f + 3g s.15

Klasy 1 s.15

3c+ 3g s.15

14.00 – 14.45

 

2a + 2b s.38

0a + 0b KN s.21

0a + 0b KN

s.20

 

14.55 – 15.40

2a + 2b +2f s.43

 

 

 

 

15.50 – 16.35

3a + 3b + 3c

s.43

 

 

 

 

 

 

 

 

ETYKA w klasach 4-6

Łukasz Przybyłek


 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 8.45

Klasy 6 s. plast.

 

 

 

 

8.55 – 9.40

 

 

 

 

 

9.55 – 10.40

 

 

 

 

 

10.50 – 11.35

 

 

 

 

 

11.55 – 12.40

 

 

 

 

 

13.00 – 13.45

 

 

 

 

 

14.00 – 14.45

 

 

 

 

Klasy 6 s.37

14.55 – 15.40

Klasy 4 s.37

 

 

 

Klasy 4 s.37

15.50 – 16.35

Klasy 5 s.37

 

 

 

Klasy 5 s.37


 

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny