Prowadzone zajęcia

 

1. W ramach zajęć fundacyjnych prowadzone są: j. angielski, j. niemiecki, sport, tenis, logiczne myślenie, akcja animacja, tańce, szachy, matematyka, plastyka, nauka pływania, doświadczenia, hip hop oraz inne.

2. Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli zewnętrznych jak i przez nauczycieli SP 143.

3. Zajęcia dodatkowe są organizowane przez rodziców danej klasy z pomocą koordynatorów Fundacji ze strony szkoły. Każda klasa może mieć inne zajęcia dodatkowe, ale nie więcej niż jeden pakiet. Rodzaj zajęć jest ustalany przez rodziców danej klasy w porozumieniu z koordynatorem zajęć pakietowych Fundacji Joanną Piszczorowicz.

4. 20% kosztów wszystkich zajęć zasila budżet szkoły.

5. Zajęcia prowadzone są jako zajęcia pakietowe (w danej jednej klasie), oraz zajęcia międzyklasowe (dla uczniów z różnych klas).

6. W zajęciach paietowych obowiązuje stała opłata miesięczna deklarowana na cały semestr. W zajęciach międzyklasowych obowiązują karnety trzy-miesięczne opłacane z góry (kordynator zajęć miedzyklasowych Martyna Hoffmann).

 

 

Zalety:

– niski koszt zajęć,

– zajęcia prowadzone są na miejscu, na terenie szkoły

 

Wady:

– nie każdy może z tego korzystać – zajęcia są odpłatne

- organizacja zajęć wymaga pracy społecznej rodziców (koordynatorzy klas) oraz umiejętności wypracowania kompromisu co do liczby zajęć prowadzonych w klasach

 

Jak organizować zajęcia fundacyjne w swojej klasie?

- każda klasa z klas 0-3 może mieć własne zajęcia dodatkowe ustalone przez rodziców danej klasy w porozumieniu z koordynatorem Fundacji szkoły.

- W klasach 4-6 zajęcia prowadzone są na poziomach całych klas.

- potrzebę zajęć dodatkowych w danej klasie należy zgłaszać drogą e-mailową na adres: asiapiszczorowicz@gmail.com (w przypadku zajęć pakietowych), oraz do Martyny Hoffmann (w przypadku zajęć międzyklasowych, m.hoffmann.fundacja.stefanka@gmail.com)

- rodzice deklarujący udział w zajęciach pakietowych opłacają je, wpłacając pieniądze na konto Fundacji. Deklaracja jest semestralna - raz wybieramy pakiet zajęć i jestesmy zobowiązani opłacać je do końca semsetru.

 

 

Opłata za zajęcia składa się z:

– Wynagrodzenia dla nauczyciela,

– Procentu na szkołę (20% kosztów zajęć)

– Kosztów administracyjnych Fundacji (w roku szkolnym 2015/2016 jest to 13 zł na miesiąc. Opłata administracyjna obowiązuje niezależnie od liczby zajęć w pakiecie i jest stała).

 

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny