Plan Pracy Rady Rodziców 2016/17

 

 • Rozwiązanie problemów z odbieraniem dzieci - współpraca ze świetlicą
 • Podjęcie działać na rzecz wyeliminowania wszawicy w szkole
 • Ocieplenie stosunków Rada Rodziców <-> pedagodzy i pracownicy szkoły
 • Ocieplenie stosunków Rada Rodziców - Rodzice
 • Informowanie o reformie szkolnictwa
 • Aktywizacja rodziców klas 4-6
 • Aktywizacja Trójek klasowych
 • Przeprowadzenie kiermaszów w nowej formule, w szczególności dla klas starszych
 • Transparentność finansów Rady Rodziców i Świetlicy
 • Informowanie rodziców o działaniach Rady Rodziców
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim - wspieranie ich działań
 • Stołówka - rozwiązanie problemów: łączności Rodzice - kuchnia , potraw , i wydawania posiłków . Powołanie zespołu na cały rok! 
 • Współpraca z Fundacją Stefanka w zakresie wspierania szkoły

 

 

 

Dotychczasowe (do 11.12.2015) działania Rady Rodziców w roku 2015/16

 

 • Skrócenie dzwonków do 4 sekund

 • Zamieszczanie i tworzenie ogłoszeń na TV w szatni

 • Umieszczanie informacji szkolnych na stronie www oraz na Facebooku

 • Dbanie o równouprawnienie etyki i religią w szkole (plany zajęć itp.)

 • Wyznaczenie strefy dla rodziców bez ochraniaczy

 • Popularyzacja Dziennika Elektronicznego

 • Ustalenie jasnych reguł odbierania dzieci z klas 1 na parterze

 • Projekt ułatwienia odbierania dzieci (będzie telefon na korytarzu)

 • Dokładniejsze rozliczenia księgowe funduszu Rady Rodziców

 • Zwiększenie aktywności rodziców

 • Ułatwienie komunikacji trójek klasowych - wymiana poglądów i problemów

 • Wybór fotografa, który będzie robił zdjęcia w szkole na wiosnę (bez prowizji dla szkoły, ani Rady Rodziców)

 • Kontakt z p. Pedagog i przekazywanie informacji o działaniach przez nią podejmowanych

 • Bieżące rozwiązywanie problemów rodziców i informowanie o ich postępach

 • Przeprowadzenie Dnia Ziemniaka

 • Ustanowienie miejsca na rzeczy zgubione

 • Zakup zegara do szatni

   

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące Rady Rodziców, nie krępuj się skontaktować z nami.

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny