Uwaga Szóstoklasiści.

W roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej nr 143 powstaną dwie klasy siódme dwujęzyczne. Wiodącym językiem obcym w tych klasach będzie angielski ( 5 godzin tygodniowo ), a drugim językiem niemiecki albo hiszpański ( 2 godziny tygodniowo ). Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klas dwujęzycznych zostanie zamieszczony wkrótce.


Lista osób do kontaktów w urzędzie


Prezentacja dotycząca oddziałów dwujęzycznych


Zasady przyjęcia do oddziałów dwujęzycznych


Ustawa- przepisy wprowadzające prawo oświatowe


Wykaz oddziałów klas VII dwujęzycznych w Warszawie


Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2017/2018Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny