SZKOLNY RZECZNIK  PRAW  UCZNIA

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni p. Mariusz Nawrocki - nauczyciel historii

 

W jakich sytuacjach należy się zgłosić do Rzecznika Praw Ucznia:

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów, rówieśników może zgłosić się do Rzecznika.


Do moich zadań należy:

Jako rzecznik praw ucznia działam na rzecz społeczności uczniowskiej naszej placówki.


Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny