Warsztaty metodyczne


9.05.2017r. odbyły się warsztaty w ramach realizacji projektu ,,Warszawa Lokalnie”, w których uczestniczyły koordynatorki projektu oraz przedstawiciel rodziców. Tematem warsztatów była organizacja festynu rodzinnego w naszej szkole w dniu 9.06.2017r. Na warsztatach omawiane były propozycje i metody, jakie mogą być wykorzystane podczas organizacji festynu. Ideą tegorocznego pikniku  jest integracja środowiska lokalnego i instytucji działających w okolicy szkoły, które współpracują ze szkołą. Warsztaty były owocne i obfitujące w nowe pomysły, które na pewno wykorzystamy w tym i w następnych latach. Opracowywaliśmy harmonogram, a także zdefiniowaliżmy  potrzeby i zasoby, jakie są   niezbędnedo zorganizowania festynu rodzinnego. Zapraszamy na piknik!                                                                                                  

                                                                                                                                                            Koordynatorzy projektu

                                                                                                                                                A. Świeżak i B. Al-Askari-Czyżewska.

 

 

Dzielnicowy konkurs plastyczno - literacki

Jednym z działań projektu "Warszawa lokalnie"  jest konkurs plastyczno-literacki. Serdecznie zapraszamy uczniów klasi I-III do udziału w konkursie.Regulamin

dzielnicowego konkursu plastyczno-literackiego
„Pachniała bzem Saska Kępa”

 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza uczniów klas I – III szkół podstawowych z dzielnicy Praga – Południe do udziału w konkursie plastyczno – literackim ”Pachniała bzem Saska Kępa”.

 

Organizator:

 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

 

Osoby odpowiedzialne: Barbara Al-Askari-Czyżewska, Anna Świeżak.

 

Cele konkursu:

 

 

Zasady uczestnictwa:

 

 

      w każdej kategorii wiekowej.

 

 

praca plastyczna

 

- imię i nazwisko uczestnika

 

- nazwę szkoły

 

- klasę

 

     praca literacka

 

- imię i nazwisko autora

 

- tytuł wiersza

 

- nazwę szkoły

 

- klasę

 

 

 

Prace należy składać na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego, al. Stanów Zjednoczonych 27,

 

03-947 Warszawa z dopiskiem ”Świetlica” w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

 

W przypadku przesłania prac pocztą decyduje data wpływu do placówki.

 

4. Ocena prac:

 

Oceny prac dokona komisja konkursowa.

 

Oceniane będą odrębnie prace plastyczne i prace literackie.

 

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 

 

Kryteria oceny pracy plastycznej:

 

 

Kryteria oceny pracy literackiej:

 

 

5. Nagrody

 

 

6. Uwagi końcowe

 

 

      w. 113 lub 505 810 828.


"Skarby" Saskiej Kępy oczami dzieci z klasy IIc


Bardzo się cieszymy, że uczniowie klasy IIc z wychowawcą zdecydowali się zrealizować projekt edukacyjny "Skarby Saskiej Kępy oczami dzieci".  Zarówno dzieci, jak i wychowawczyni, pani Magdalena Lewandowska, mają mnóstwo świetnych pomysłów na realizację projektu. O kolejnych zrealizowanych działaniach w będziemy informować na bieżąco.


Koordynatorzy:

A. Świeżak i B. Al-Askari-CzyżewskaPrzystąpiliśmy do projektu "Warszawa lokalnie"


Nasza szkoła przystąpiła do ogólnowarszawskiego projektu „Warszawa lokalnie”, którego celem jest rozwijanie kompetencji społecznych dzieci w środowisku lokalnym. W ramach projektu w klasach IV-VI oraz w świetlicy zostaną przeprowadzone zajęcia wychowawcze na temat „Co Wy byście zmienili w swojej okolicy?” Następnym etapem przedsięwzięcia będzie realizacja projektu edukacyjnego „Skarby okolicy (osiedla lub dzielnicy) oczami dzieci”. Koordynatorkami projektu są nauczycielki świetlicy

B. Al.-Askari-Czyżewska i A. Świeżak.

W ramach projektu „Warszawa lokalnie” wychowawcy klas IV-VI przeprowadzą lekcje wychowawcze według scenariusza opracowanego przez Fundację CIVIS POLONUS.Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny