TERMINY WPŁAT ZA POSIŁKI

ZA  MIESIĄC CZERWIEC 2017 MINĄŁ TERAZ MOZNA OPŁACAC POSIŁKI JEDNODNIOWE

 

 

 

 

Stawki żywieniowe za 1 dzień:

- obiad (zupa, 2-gie danie, napój) -                            4,- zł

- śniadanie z podwieczorkiem  -                                  3,- zł

- pełen pakiet (obiad, śniadanie, podwieczorek)      7,- zł

 

TYLKO DLA DZIECI  W  KLASACH  0a, 0b, 1a, 1b, 1c istnieje możliwość zakupu śniadań i podwieczorków.

Dzieci starsze mogą spożywać jedynie obiad.

  

W tytule przelewu proszę zamieścić następujące informacje :

 - imię i nazwisko dziecka, klasa

- „obiad” (ob)  lub „obiad, śniadanie + podwieczorek” ( ob+śn+pd)  lub „śniadanie + podwieczorek” (śn+pd)

-  miesiąc, za który opłacamy posiłki

lub konkretne dni " 1, 10, 15, 22. X"

lub:" bez piątków"

lub: "bez 14,18,22"

jeżeli posiłki nie będą spożywane codziennie

  

 

Karnety wydawane są po wpływie pieniędzy na konto. Informację na ten temat szkoła posiada ( w zależności od godziny przelewu i banku) najczęściej do 2 dni po dokonanej operacji.

 

Wydrukowane przez Państwa potwierdzenie z konta nie są 100% dowodem wpływu środków na konto szkoły i nie stanowi podstaw do wydania karnetu, nie oznacza jednak, że dziecku posiłek nie zostanie wydany.

 

 

 

Codziennie w godzinach  7:30 - 10:00 można wykupywać  posiłki jednodniowe.

 

 

Odwołania posiłków zgłaszamy w dniu wydawania posiłku lub w dniach poprzedzających

Podając : nazwisko , imię, klasę

 

(Do szkoły uczęszczają dzieci o tym samym nazwisku i imieniu)

 

 

ODWOŁANIE POSIŁKÓW MOŻNA ZGŁASZAĆ

 NASTĘPUJĄCYM OSOBOM:

 

(tel. (22) 617 – 72 - 32 wew. 114), mail obiadysp143@wp.pl

 

W razie nieobecności referenta lub z chwilą gdy linia jest zajęta centrala przekierowuje rozmowę na stołówkę.

Z chwilą gdyby II- ga linia linia była też zajęta centrala przekierowuje rozmowę do sekretariatu.

Prosimy o nie rozłączanie się i zgłoszenie nieobecności intendentce. Nie zgłoszona informacja o nieobecności skutkować będzie brakiem podstaw do zwrotu kosztów posiłku.

 

(tel. (22) 617 – 72 - 32 wew 103),

 

PROSZĘ CZEKAĆ DŁUŻEJ NA PODJĘCIE ROZMOWY

 

 PRZEZ MAIL

 

W tytule maila proszę zawrzeć następujące informacje : nazwisko imię dziecka, klasa, dzień lub dni, w których dziecko nie będzie korzystało z posiłków, np.:

 

     Powyższe informacje proszę zawrzeć tylko i wyłącznie w tytule maila.

 

Jedyną podstawą zwrotu kosztów za niewykorzystane posiłki są zgłoszenia dokonywane w powyżej opisany sposób.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki - brak opłat w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z posiłków. Wpłaty po terminie nie będą przyjmowane.

 

 Opłaty za posiłki są zbierane tylko w czasie wyznaczonych wcześniej dni oraz o ustalonych godzinach w miesiącu poprzedzającym ich spożycie.  Jedyną możliwością  korzystania z posiłków nieopłaconych w w/w terminach będą codzienne, pojedyncze opłaty uiszczane w godz. 7:30 – 8:30.

 

 

 

Informacje dla rodziców dokonujących płatności przelewem.

 

Niezbędne informacje, jakie należy zawrzeć w tytule operacji to:

Imię i nazwisko dziecka, klasa , miesiąc za który jest opłacane

np. Jan Kowalski; kl.0a; marzec; (bez 15, 22, 29 marca)

Informacje na temat terminów oraz godzin przyjmowania opłat udostępnione są zawsze na stronie internetowej szkoły.

 W  przypadku odwołań posiłków z ubiegłego miesiąca, warunkiem koniecznym dokonania wpłaty jest wcześniejszy kontakt telefoniczny (22 617-72-32 wew.114)  lub mailowy (obiadysp143@wp.pl) w celu ustalenia kwoty przelewu.

 

 

Wpłaty po terminie będą przyjmowane tylko na pojedyncze posiłki, w dniu wydania posiłku

  Pojedyncze posiłki  na dany dzień kupować można w godzinach 7:30 – 8:30

 

 

Dziękuję

Referent Piotr Jakubowski

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny