Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
 
W naszej szkole świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-18.00.

             Opieką w świetlicy objętych jest ponad 350 uczniów, głównie z klas i – III. Dzieci  6-letnie uczęszczające do klas pierwszych mają zajęcia świetlicowe w swoich salach, tych samych, w których odbywają się ich zajęcia dydaktyczne.  Pozostali uczniowie przychodzą po lekcjach do świetlicy na drugim piętrze. Tam dzieci mają do dyspozycji trzy  sale, w których mogą bawić się i rozwijać swoje zainteresowania, oraz jedną salę na parterze, w której odrabiają lekcje.                             
              Praca opiekuńczo - wychowawcza odbywa się według planu pracy świetlicy i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
 
W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:
- czytanie bajek, baśni, legend, mitów, opowiadań, wierszy,
- zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, 
- zajęcia plastyczne origami,
- oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci,
- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek,
- gry dydaktyczne i edukacyjne,
- zajęcia tematyczne związane z ważnymi wydarzeniami, 
- rozmowy i pogadanki z dziećmi,
- zajęcia muzyczne, w tym nauka piosenek,
- zabawy ruchowe przy muzyce,
- gry i zabawy sportowe,
- konkursy wiedzy oraz konkursy plastyczne i sportowe,
- zajęcia integracyjno - wychowawcze "Świetlicowy krąg",
- zajęcia szachowe.
 
 
 
           Dzieci uczęszczające do naszej świetlicy biorą aktywny udział w przygotowywaniu dekoracji na różne imprezy i uroczystości szkolne.
 
                                             ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 

Nauczyciel

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Małgorzata Bielecka

Gry integracyjne „Świetlicowy krąg”

Zajęcia plastyczne

Zajęcia

z logicznego myślenia

Dyskusyjny Klub Edukacyjny

„Ja czytam”

Łamigłówki, kolorowanki

 

Sylwia Pensiek

 

Zajęcia tematyczne, związane

z tematem tygodnia

Zajęcia plastyczne

Zajęcia czytelnicze – projekty: „Nasza mała biblioteka”,

”Ja czytam”

Łamigłówki mądrej główki

Zajęcia czytelnicze

Teresa Olczak

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia origami

Zajęcia tematyczne

Łamigłówki, rebusy, kolorowanki

Zajęcia plastyczne

Barbara

Al-Askari-Czyżewska

Szachy

Zajęcia origami

Zajęcia czytelnicze

„Ja czytam”

Zajęcia czytelnicze „Nasza mała biblioteka”

Szachy

Aleksandra Stawarz

Zajęcia tematyczne

Zajęcia plastyczne

Zajęcia

z logicznego myślenia

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia muzyczne

Katarzyna Czebreszuk

Zajęcia tematyczne

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia plastyczne

„Łamigłówki mądrej główki”

Poznajemy świat

Jolanta Postek

Zajęcia ruchowe

Zajęcia plastyczne

Zajęcia teatralne

Zajęcia tematyczne

Zajęcia czytelnicze

Magdalena Partyczka

Zajęcia tematyczne

Zajęcia ruchowe

Zajęcia plastyczne

Zajęcia czytelnicze

Kinoteka

Jolanta Majchrzyk

Głoskowanie na dywanie

Zajęcia czytelnicze – klub dyskusyjny

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zajęcia plastyczne

Zajęcia ruchowe

Renata Grzegrzółka

Zajęcia plastyczne

Zajęcia muzyczne

Zajęcia ruchowe

Zajęcia czytelnicze

W krainie bajki i baśni

Agnieszka Starzyk

Zajęcia plastyczne

Zajęcia muzyczne

Zajęcia ruchowe

Zajęcia czytelnicze

W krainie bajki i baśni

Małgorzata Starzycka

Zabawy integracyjne

Zajęcia tematyczne

Zajęcia czytelnicze „Śladami polskich legend”

-

-

Grażyna Winiarz

-

-

-

-

Zajęcia muzyczne

Mariusz Nawrocki

-

-

-

-

Poznajemy świat

Anna Świeżak

Zajęcia muzyczne

Szachy

-

Szachy

Zajęcia muzyczne

Katarzyna Koroś

Zajęcia integracyjne

Zajęcia integracyjne

Zajęcia integracyjne

Zajęcia integracyjne

Zajęcia integracyjne

 

 

 

 

 

 

 
Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny